Tag: Học Node.js Phần 3

Học Node.js: Phần 3 – Promise trong Nodejs

Đình Minh- Tháng Hai 5, 2017

Asynchronous trong Javascript Asynchronous là xử lý bất động bộ, nghĩa là chương trình có thể nhảy đi bỏ qua một bước nào đó, nó ... Read More