download Batch Rename free Archive

Cách đổi tên file hàng loạt bằng Batch Rename

Bạn có một số lượng file rất lớn cần đổi tên. Nếu bình thường bạn chỉ cần chọn file rồi chuột phải -> Rename để đổi tên thôi, nhưng số lượng file rất lớn thì đổi tên file kiểu thủ công là rất lâu. Bài viết này ichiase.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi tên file …