Tag: đổi tên file trong Windows

Cách đổi tên file hàng loạt bằng Batch Rename

Đình Minh- Tháng Một 29, 2017

Bạn có một số lượng file rất lớn cần đổi tên. Nếu bình thường bạn chỉ cần chọn file rồi chuột phải -> Rename để ... Read More