cài đặt video làm hình nền desktop máy tính Archive

Cách cài đặt video làm hình nền desktop máy tính

Thông thường hình nền desktop máy tính của bạn chỉ là những hình ảnh tĩnh nhàn chán. Bạn có muốn thay đổi hình nền máy tính thành những hình nền động hay hơn thế nữa là sử dụng video làm hình nền máy tính hông ? Tưởng chừng như việc này là không thể làm …