cách xóa file rác máy tính windows Archive

Cách xóa file rác tăng tốc độ máy tính Windows

Thông thường, khi một ứng dụng hay phần mềm được sử dụng trên máy tính, chúng sẽ tạo ra những file rác để lưu trữ những gì mà ứng dụng đang xử lý hoặc tải về từ mạng Internet. Những file này còn có tác dụng lưu lại những gì người dùng đã hoặc đang làm …