Cách thay đổi màu sắc thư mục bằng Folder Colorizer Archive

Cách đổi màu sắc thư mục bằng Folder Colorizer

Máy tính của bạn có rất nhiều các Folders. Bạn có thể đánh dấu thư mục bằng các màu sắc để việc tìm kiếm Folder trở nên dễ dàng nhận diện hơn. bài viết này ichiase sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi màu sắc thư mục trên máy tính nhé. Có nhiều phần mềm cho phép bạn tinh chỉnh laptop hay …